Svi putevi vode u Guču

 

Srbija 

25' 14'', 2013

Reditelj 

Svetlana Miljanić, Olga Sedrovič

Scenarista 

Svetlana Miljanić 

Kamerman 

Duško Vesković 

Montaža 

Zoran Nikolić

Producent 

Milan Banda 

 

Dokumentarna priča o decenijama dugom putu Sabora trubača u Guči, o njegovim usponima i padovima, spoju tradicionalnog i modernog. Neprekinuto kulturno nasleđe trubaštva i saborovanja doživelo je promene društvenih sistema i na osnovu toga je vrednovano i redefinisano u različito oblikovanim kulturnim okruženjima.