Zajedničko stado koza iz Regoufe

 

Rebanho comunitário de cabaras de Regoufe

Portugalija 

17', 2013

Reditelj 

Fernando Paulino 

Kamerman 

Fernando Paulino 

Montaža

Fabio Baros, Nuno Malta, Simao Bartolo, Tijago Monteiro 

Producent 

Renata Barboza 

 

Zajednička ispaša stada koza u portugalskom selu Regoufe nije značajno izmenjena u obliku i strukturi tokom perioda dužeg od jednog veka. Vlasnici se u određenom poretku smenjuju na ispaši i, između ostalog, na taj način održavaju tradicionalni duh zajednice. Dilema o održivom razvoju takve prakse nastaje uplivom šire zajednice i ponovnim naseljavanjem iberijskog vuka.