Početna

 

  Sa zadovoljstvom najavljujemo da će se 31. MFEF održati od 3. do 6. oktobra 2022. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu i Jugoslovenskoj kinoteci. Selekcija je završena i uskoro će biti objavljena!

 

 

 

 

 

Festival želi da afirmiše uspešna vizuelna istraživanja tradicijskih i savremenih kultura širom sveta, kao i da doprinese podizanju nivoa svesti o značaju kulturnog nasleđa za kvalitetan razvoj ljudskih zajednica.

Pravo učešća na Festivalu imaju autori čiji filmovi ispunjavaju sledeće uslove:

• da je reč o dokumentarnim filmovima koji se bave temama iz etnologije i antropologije;

• da su realizovani u poslednje tri godine. Odlukom Saveta Festivala i Selektora, odn. Selekcione komisije u selekciju je moguće uvrstiti i filmove starije od tri godine;

• da filmovi pružaju naučni i istraživački doprinos u oblasti etnologije i antropologije, ali i da u autorskom pristupu pružaju izraziti umetnički kvalitet;

• ponuđeni film do sada nije prijavljivan na Međunarodni festival etnološkog filma; takođe, prijava treba da sadrži osnovnu evidenciju o dosadašnjem javnom prikazivanju filma.

Druge filmske forme koje pružaju značajan doprinos u tretiranju antropoloških i etnoloških tema mogu biti svrstane u posebne programe.

Za prikazivanje filma na Festivalu organizator ne plaća novčanu nadoknadu (screening fee), niti je traži od učesnika kao upisninu/kotizaciju (entry fee).

 

 

 

Od sada se za učešće u festivalu možete

prijaviti preko platforme FilmFreeway!

 

 

                                                                                               

 
 
 

                                                             

 

               03-06.OKTOBAR

Društvene mreže

          Facebook

          Instagram

          YouTube