Kretanje je blagoslov

 

Haraka Baraka

Ujedinjeno kraljevstvo

26' 43'', 2014

REDITELJ 

Lana Askari

SCENARISTA 

Lana Askari 

KAMERMAN 

Lana Askari

MONTAŽA 

Lana Askari 

Tonski snimatelj 

Dani Hajdok 

PRODUCENT 

Lana Askari 

 

Lično viđenje antropologa i dokumentarnog filmskog autora o vrednostima dvaju različitih kultura. Lana odlazi u Kurdistan, zavičaj svojih roditelja, posle dvadeset godina života u Holandiji.