Kovač

 

Srbija 

37', 2013

REDITELJ 

Igor Cicmil

SCENARISTA

Vladimir Perić 

KAMERMAN 

Igor Cicmil

MONTAŽA 

Srđan Latinović

PRODUCENT

Muzej Srema 

 

Slavko Crnobrnja je poslednji kovač-potkivač u sremskom selu Martinci sa okolinom. Vreme kada su konjske zaprege i čeze bile jedan od statusnih simbola nepovratno je nestalo već pre nekoliko decenija, pa i potreba za potkivanjem konja postaje sve manja. Stari majstor govori o nekadašnjem načinu života, tajnama zanata i spoznaji da nema potencijalnihšegrta koji bi nastavili kovačko-potkivačku tradiciju u Sremu.