Kultura ishrane u Kamerunu

 

Il faut donner à manger aux gensPratiche culturali dell'alimentazione in Camerun

Italija 

63', 2015

REDITELJ 

Paola Ancike, Ivan Barnja 

SCENARISTA 

Ivan Barnja 

KAMERMAN 

Paola Ancike, Ivan Barnja 

MONTAŽA 

Paola Ancike, Ivan Barnja 

PRODUCENT 

Fondacija Đan Đakomo Feltrineli i Laboratorija „Expo“ 

 

Društveni i kulturni značaj ishrane nesumnjiv je za bilo koju zajednicu na planeti. Spoj umetničkog doživljaja i naučnog senzibiliteta očitava se u rezultatima istraživanja sprovedenog u Kamerunu tokom 2014.godinekoje nam ukazuje na svakodnevna životna iskustva i razvijanjeodnosa prema hrani. Različite tradicije u ishrani gradskog i seoskog stanovništva osvetljavajusveukupnerelacije između tradicionalnog i modernog.