Himlerov instrument

 

 

Himmlerin kanteleensoittaja
Finska 
56’, 2014.
REDITELJ: Heiki Hutu-Hiltunen 
SCENARISTA: Heiki Hutu-Hiltunen 
KAMERMAN: Peka Uotila
MONTAŽA: Tuli Kuitinen 
PRODUCENT: Perti Veijalainen 

 

Priča o instrumentu kantel, finskom studentu Irju von Grenhagenu i nacističkom ideologu Himleru. Susret u Nemačkoj i Himlerova fascinacija ovim tradicionalnim finskim instrumentom doveli su do Irjovog angažmana u istraživanju koji je trebalo da definitivno utvrdi zajedničke korene arijevaca, nacističke ideologije i finske kulture runskog pevanja uz muziku ovog instrumenta.