Od zrna do slike

 

 

Hrvatska, Srbija
75’, 2012.
REDITELJ: Branko Ištvančić
SCENARISTA: Branko Ištvančić
KAMERMAN: Branko Cahun
MONTAŽA: Branko Ištvančić
PRODUCENT: Atalanta, HRT, OLimp

Narodne umetnice - slamarke iz hrvatske nacionalne manjine u Bačkoj, slamu upotrebljavaju kao sirovinu za izradu različitih umetničkih predmeta, slika i skulptura. Njihova umetnost, a protagonisti filma su istaknute slamarke Ana Milodanović i Jozef.