Lazarice

 

 

Srbija/ 25’ 43", 2013.
REDITELJ: Svetlana Miljanić
SCENARISTA: Svetlana Miljanić, Magdalena Šebul
KAMERMAN: Đorđe Baračkov, Davor Janić, Atila Tot
MONTAŽA: Pavle Nikić
MUZIKA: ADZMN Gusle
PRODUCENT: ADZMN Gusle

Uoči Lazareve subote mladi u Kikindi preskaču Lazarice – obredne vatre, kako bi se „očistili“ i zaštitili od zlih duhova. Filmsko svedočanstvo o ulozi i značaju koju Akademsko društvo za negovanje muzike „Gusle“ ima u procesima očuvanja i prenošenja uskršnjeg običajnog ciklusa.