Program

 

Ljiljana Gavrilović (1952) – doktor etnologije-antropologije, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i naučni saradnik u Etnografskom institutu SANU. Bavi se različitim aspektima savremene popularne kulture, uključujući fotografiju i film, kao i ispitivanjem materijalnog i nematerijalnog nasleđa i njihovih kontekstualizacija u savremenom srpskom društvu, te teorijskom muzeologijom.

Od 1981. do 1999. godine radila je u Etnografskom muzeju u Beogradu, u Odeljenju za dokumentaciju, te je u okviru muzeološkog rada dobila sva stučna zvanja, zaključno sa zvanjem muzejskog savetnika. Tokom rada u muzeju učestvovala je u organizaciji i strukturiranju prvih Međunarodnih festivala etnološkog filma. Angažovana je u svojstvu istraživača na projektima Etnografskog instituta SANU (1982–1984), Filozofskog fakulteta u Beogradu (1982–1987) i Etnografskog muzeja u Beogradu (1983–1989. i 1994–1996), na kojima je ispitivala svadbene običaje i običajno pravo s akcentom na porodično pravo i položaj žena, socijalne odnose i društvenu strukturu unutar lokalnih zajednica i njihov odnos sa globalnim, savremenim društvom, kao i porodične odnose. Rezultate ovih istraživanja objavila je u stručnim i naučnim časopisima.

Na osnovu naučnih zvanja (2002. godine do danas) u Etnografskom institutu SANU, učesnik je i rukovodilac u projektima Savremena seoska i gradska kultura – putevi i transformacija, a od početka 2006. na projektima: Srbija između tradicionalizma i modernizacije – etnološka i antropološka proučavanja kulturnih promena i Antropološka ispitivanja komunikacije u savremenoj Srbiji. Objavila je nekoliko monografija i veliki broj radova u relevantnim naučnim časopisima

 

Miroslav–Bata Petrović (1949) – diplomirani istoričar umetnosti; bavi se filmom od 1967. godine, najpre amaterski, a od osamdesetih i profesionalno. Autor je oko 120 kratkometražnih filmova, najrazličitijih dužina i žanrova; jednog dugometražnog dokumentarno-igrano-eksperimentalnog filma, osam eksperimentalnih i dokumentarnih dugometražnih video-filmova i većeg broja srednjemetražnih dokumentarnih filmova i serijala. Na beogradskom televizijskom Kanalu kulture realizovao je nekoliko desetina emisija o filmu. Svoje filmove snima po sopstvenim scenarijima. Uspešno se bavi i snimateljskim i montažerskim radom, na svojim i tuđim filmovima.

Član je Udruženja filmskih umetnika Srbije; stalni je član Saveta Arhiva alternativnog filma Doma kulture „Studentski grad“, Novi Beograd; član je redakcija filmskih časopisa Filmograf (1976–1991) i Novi Filmograf (od 2006) i član-saradnik Matice srpske iz Novog Sada (od 2012). Kao kino-amater, obavljao je funkcije sekretara Saveta za film Foto-kino saveza Srbije (1974–1976) i sekretara Kino-saveza Jugoslavije (1977–1978). Godine 2007, zajedno sa Udruženjem filmskih i televizijskih radnika Vojvodine, inicirao je i osnovao Filmski festival „Bdenje duše“ u Sremskim Karlovcima (istorija, kultura, nauka, umetnost i duhovnost), i odmah je imenovan za operativnog direktora Festivala; na toj funkciji je ostao sve do danas. Godine 2011. pokrenuo je i organizovao Prvu reviju nezavisnih off filmova Srbije, u Srpskom Holivudu (selo Mutanj na planini Rudnik). Član je Saveta Međunarodnog bijenalnog filmskog festivala kratkometražnog filma „Kratke forme“ u Gornjem Milanovcu.

Paralelno sa pisanjem scenarija bavi se i pisanjem drugih žanrova. Eseje o filmu objavljivao je u časopisima Sineast, Filmograf, YU film danas, Filaž i drugim periodičnim ili jednokratnim publikacijama.

 

 

Dušica Živković (1955) – diplomirani etnolog-antropolog, muzejski savetnik; objavila je veći broj naučnih i stručnih radova i publikacija (preko 100) i realizovala više od 95 stručnih i međunarodnih izložbi i muzejskih postavki. Kao pomoćnik ministra za kulturu Srbije rukovodila je i kordinirala nizom aktivnosti u cilju sprovođenjaKonvencije o zaštiti i očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđaUNESKO-a, uz istovremeno učešće u radu Generalne skupštine i Međuvladinog komiteta za zaštitu nematerijalnog nasleđa u Parizu, kao i drugih međunarodnih profesionalnih i stručnih udruženja (ICOM, ICROM, UNESCO, ICOM SEE).Prvi je rukovodilac Nacionalnogkomiteta za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije, urednik i autor filma Đurđevdan u Srbiji i stručni konsultant filma Porodična slava u Srbiji, pripremljenihzbog nominacije na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Autor je filma Božić za malu Vesnu i koautorfilmaMolitva, koji je osvojioglavnu nagradu na festivalu dokumentarnog filma u Parizu. Višegodišnji je saradnik emisija različitih redakcija i urednika Radio-televizije Srbijei njihovih dopisništava, kao ilokalnih televizija –TV Zaječar i TV Knjaževac.

 

Ines Prica (1958) – naučna savetnicai direktorkazagrebačkog Instituta za etnologiju i folkloristiku. Etnologiju je studirala na Univerzitetu u Beogradugde je i magistrirala. Radila je u Etnografskom institutu SANU (1985–1989). Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i od 1989. godine zaposlena je uInstitutu za etnologiju i folkloristiku. Vodila je nekoliko naučnihprojekata (Kultura u tranziciji: hibridnost, reprezentacije, življene prakse; Etnografija svetovne tranzicije: predlošci i otkloni; Postsocijalizam i kulturni subjekt: hibridne prakse kulturnog posredovanja). Objavila je brojne knjige i naučneradove. Predaje na doktorskim studijama etnologije i kulturne antropologije.

Kao članica organizacionogodbora XV konferencije Performance Studies International vodila je radionicu Postsocijalizam i nazad ibilajekoautorkaperformansa Ganga Party. Koautorkaje etno-dokumentarnog filma Glasovi Dalmatinske zagore (u saradnji s Jožetom Rehbergerom Ogrinom) i art-dokumentarca Crne oči (s Ivom Kuzmanićem). Bila je članica žirija ovogodišnjeg Etnofilm festivala u Rovinju (s Oliverom Sertićem).

 

Andrej Simić je trenutno profesor antropologije i saradnik Centra za vizuelnuantropologijuna Univerzitetu Južne Kalifornije u Los Anđelesu. Doktorirao je 1970.godineu oblasti socio-kulturne antropologije na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju.Njegovaakademskainteresovanja obuhvatajuvizuelnuantropologiju, popularnukulturu, socio-kulturne promene u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji, nacionalnu pripadnosti evro-američkoimigrantskodruštvo, kao ii socijalnugerontologiju. Autor je više od stopublikacija. Godine 1991. izabran je za člana Udruženjaknjiževnika Srbije. Producent jetri etnografskafilma, od kojih sedva bave kulturom imigranata iz Srbije i Istočne Evrope u SAD. Učestvovao je u realizaciji 22 dokumentarna filma kao konsultanturednika i konsultant u oblasti etnografije. Njegove fotografije objavljenesu u brojnim publikacijamai uključene su u nekoliko muzejskih postavki. Tokom leta 2010. godine, u saradnji sa suprugom, dr MarijomBudisavljević Oparnicom, u Etnografskom muzeju u Beogradu organizovao jeizložbu arhivskih i porodičnih fotografija o životu srpskihimigranatau Americi od 1893. do1947. godine.

 

Međunarodni festival etnološkog filma u Beogradu je događaj koji predstavlja širok spektar etnografskih filmskih tema i autorskih pristupa u istraživanju tradicijskog, kao i modernog načina života ljudskih zajednica, nudeći raznovrsne uvide, filmske forme i metodologije rada.
Festival je započeo svoj život 1992.godine i to uglavnom s ostvarenjima iz nacionalne TV produkcije gde su prikazivani folklor i običaji Balkanskih i Slovenskih naroda. U narednom periodu Festival već obuhvata zavidan obim tema iz kulturne i socijalne antropologije sa svih kontinenata.
Misija Festivala je da ohrabruje istraživačke i stvaralačke pristupe u etnografskim dokumentarnim filmovima, da edukuje publiku o bogatstvu i raznovrsnosti lokalnih kulturnih tradicija, kao i da bude glas savesti kod problema savremenih društava uzrokovanih nipodaštavanjem vrednosti kulturnog nasleđa.
Etnografski muzej u Beogradu organizuje ovaj Festival svake godine. Od 2012. godine pri Muzeju deluje i Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije koji će nadalje razvijati programe ove manifestacije. Rezultat prethodnih festivalskih izdanja je bogata video- arhiva koja broji 1250 etnografskih filmova iz 80 zemalja.
Festival je namenjen mladim ljudima i akademskoj populaciji iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, studentima, stručnjacima i umetnicima različitih profila. Takođe, Festival nastoji da privuče pripadnike lokalnih zajednica uključenih u očuvanje kulturnog nasleđa koje sami baštine.
U video-arhivi Etnografskog muzeja u Beogradu, među ostalim naslovima, nalaze se i sledeća ostvarenja etnografskog filma : Đurđul, Vampir u Štubiku, Čovek Vizije, Život i smrt na reci Gang, Magijski krug cveća, Ljubav zavet, Knjiga rekorda Šutke, Snimanje i pucanje s Mursima i dr. Filmska zbirka takođe poseduje stare etnografske snimke iz perioda pre i posle II svetskog rata, kao što su: Svadba u Slancima i Svadba u Topoli (autora Petra Ž. Petrovića, kustosa Etnografskog muzeja).
Video-arhiva je delimično pohranjena na VHS trakama, a u novije vreme je kompletan materijal u procesu digitalizacije.

 

 

Matija Munjiza Petrović – diplomirani filmski i TV snimatelj, završio master studije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, direktor fotografije. Filmom se bavi od svoje desete godine, kada je snimio svoj prvi film, a kao student, učestvovao je u radu na oko dvadeset studentskih filmova. Autor je 14 filmova (dokumentarnih, igranih, experimentalnih). Učestvovao na mnogim domaćim i inostranim festivalima. Osnivač je školskog bioskopa „Bioskop“ u Devetoj gimnaziji u Beogradu. Član je Udruženja filmskih umetnika Srbije.

 

Srđan Radović (1976) – doktor etnologije-antropologije, naučni saradnik Etnografskog instituta SANU. Autor je dve knjige, više naučnih radova, desetak naučnih kritika, prikaza i stručnih prevoda. Urednik je jednog tematskog zbornika; učesnik je više naučnih skupova i konferencija u zemlji i inostranstvu i povremeni predavač na nekoliko akademskih i obrazovnih ustanova i organizacija. Član je organizacionih odbora više konferencija.

 

Nevena Boroja je apsolvent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na odseku Etnologija i antropologija. Kroz nevladin sektor, bavila se glumom u pozorištu i na televiziji i iza sebe ima brojne edukativne televizijske i radio-emisije. Od 2011. godine aktivno je uključena u organizaciju Međunarodnog festivala etnološkog filma, a od 2012. je osnivač i koordinator konkursa ID3min u okviru Festivala.