Program

 

 

Reč urednika: učesnik i posmatrač

I ove godine istrajno, a ovaj put u jubilarnom ruhu, obnavljamo koncept našeg Festivala: kulturni događaj u kom se filmska umetnost prožima sa zadacima, ciljevima, rezultatima i, samim tim, svojevrsnom društvenom misijom etnologije/antropologije, a pogotovo njenom ulogom u očuvanju i promociji kulturnog nasleđa. Počeli smo pre četvrt veka u specifičnom društveno-kulturno-političkom okruženju, koje je, upravo zbog naznačenog turbulentnog perioda, predstavljalo podstrek da Etnografski muzej postavi temelje za novi nivo etnografske muzeologije.....


Marko Stojanović
izvršni direktor festivala

 

 

Postanak i duša etnološkog filma

Videli smo, naprotiv, da je etnološki ili antropološki film nastao kao ključni, smisleni momenat u razvoju filma uopšte, jer je tek sa svešću o „autentičnosti filmskog prizora“ počeo da se „odmotava“ pravi film unutar vašarske panorame čudesa i senzacija. Taj, „pravi film“ proisticao je iz unutrašnje prirode medijuma, stvarnog i ne-stvarnog, realističnog i ne-realističnog; faktuelnog i umetničkog....

 

Božidar Zečević

 

 

Etnološki film – između tehničkog savršenstva i krize narativa

Etnološki film se bez sumnje prepliće i sa drugim žanrovima i gotovo da nema teme koja se u njegovim okvirima ne bi mogla ispričati. Ipak, on mora da pronađe i svoju posebnost, nešto po čemu će biti na prvi pogled prepoznatljiv. To su zapravo okviri u kojima se vrši naracija, odnosno okviri u kojima se ona interpretira.....

 

Aleksandra Pavićević

viši naučni saradnik, Etnografski institut SANU

 

DIREKTOR FESTIVALA

Mirjana Menković

 

SAVET FESTIVALA
Predsednik

Radoslav Zelenović, direktor Jugoslovenske kinoteke (u penziji)

 
ČLANOVI

Slobodan Naumović, vanredni profesor na Odeljenju za etnologiju/antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Ilija Cerović, urednik Naučno-obrazovnog programa RTS

Mirjana Menković, direktor Etnografskog muzeja u Beogradu

Dušica Živković, muzejski savetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu

Suzana Antić, muzejski savetnik u Narodnom muzeju Zaječar

Marko Stojanović, muzejski savetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu

 

SEKRETARICA

Milica Obradović

 

Koordinatori

Milan Panić (program)

Nevena Boroja (3minID)

 

Odnosi sa javnošću

Maša Peruničić

Milica Obradović

Milica Ševkušić

Irena Molnar

 

Tehnika i projekcije

Dragan Mizdrak

Milorad Damnjanović

Saša Žarevac

 

FOTOGRAF

Ivana Masniković

 

 

Stole Popov diplomirao je filmsku režiju na Akademiji za pozorište, film i televiziju u Beogradu. Od 1978. do 1988. godine radio je kao direktor u „Vardar filma“, a od 1989. godine je profesor filmske režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Skoplju i šef Odeljenja filmske režije. Od 1997. godine je član Evropske filmske akademije. Osvojio više od 50 vrhunskih evropskih i svetskih filmskih nagrada, a među njima i osam glavnih nagrada (Grand Prix) raznih međunarodnih festivala i dve nominacije za Oskara u SAD i nagradu Evropske filmske akademije – Feliks. Učestvovao je na međunarodnim festivalima u San Sebastijanu, Montrealu, Monpeljeu (Montpellier), Puli, San Francisku, Los Anđelesu, Madridu, Minhenu, Kairu, Rio de Žaneiru, Stokholmu, Oberhauzen (Oberhausen), Beogradu, Melburnu, Porto Alegreu, Izmiru (İzmir), Portoriku (Puerto Rico), Moskva, Valensiji (València), Briselu, Malmeu (Malmö), Hong Kongu, Budimpešti, Londonu, Berlinu, Herceg Novom, Beču, Lilu (Lille), Štutgartu (Stuttgart), Vankuveru (Vancouver), Upsali (Uppsala)...

 

Prof. dr Naško Križnar je etnolog i arheolog. Od 1983. godine radi u Centru za naučna istraživanja Slovenačke akademije nauka i umetnosti, prvo kao šef Audiovizuelne laboratorije, a od 1999. kao naučni saradnik u programu etnoloških istraživanja kulture u Sloveniji i susednim zemljama, te šef Sekcije audio-vizuelnih laboratorija Instituta za slovenačku etnologiju. Kao gostujući profesor predavao je Vizuelnu antropologiju na Odeljenju za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani, a sada predaje u oblasti vizuelnih studija na Fakultetu humanističkih nauka u Kopru i silabus vizuelne antropologije u okviru interdisciplinarnih magistarskih studija na Fakultetu društvenih nauka. Član je Međunarodne komisije za vizuelnu antropologiju Međunarodne unije antropoloških i etnoloških nauka (IUAES – International Union of Anthropological and Ethnological Sciences).

 

Vladimir Anđelković, rođen u Beogradu, diplomirao je produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti. Od 1972. godine bavi se amaterskim (neprofesionalnim) filmom. Oraganizovao je oko pedeset festivala amaterskog filma (trideset kao deo tima, a dvadeset kao direktor ili glavni organizator) u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Saveznoj Republici Jugoslaviji, Srbiji i Crnoj Gori i, sada, u Srbiji. Bio je član žirija na festivalima u Puli, Osijeku, Somboru, Bačkoj Topoli, Vršcu, Omoljici, Beogradu, Zaječaru, Nišu, Vranju, Kosovskoj Mitrovici, Skoplju, Bitolju. Dugogodišnji je selektor filmskog programa Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Od 1979. do 1987. godine, radio je kao deo tima na organizaciji FEST-a i Jugoslovenskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu, a 2003. godine bio je organizator jubilarnog 50. festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Na istom festivalu bio je član žirija FIPRESCI 2007. i 2009. godine. Godine 1998. obnovio je Reviju filmskog stvaralaštva dece i omladine Jugoslavije (odnosno Srbije) i od tada je bio glavni organizator petnaest revija održanih u Beogradu. Predsednik je Upravnog odbora i predsednik Centra amaterskog filma Srbije (prethodno Centra organizacija amaterskog filma Jugoslavije) od 2002. godine.

Predsednik

Radoslav Zelenović, direktor Jugoslovenske kinoteke (u penziji)

 
ČLANOVI

Slobodan Naumović, vanredni profesor na Odeljenju za etnologiju/antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Ilija Cerović, urednik Naučno-obrazovnog programa RTS

Mirjana Menković, direktor Etnografskog muzeja u Beogradu

Dušica Živković, muzejski savetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu

Suzana Antić, muzejski savetnik u Narodnom muzeju Zaječar

Marko Stojanović, muzejski savetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu

Aleksandra Pavićević je doktorirala 2005. godine na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Predsedava Naučnim većem Etnografskog instituta SANU od 2010. godine, a od 2012. predsedava i Skupštinom Udruženja istraživača instituta humanističkih nauka. Objavila je četiri autorske monografije i veći broj naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima i tematskim zbornicima. Učestvovala je na većem broju naučnih konferencija u zemlji i u inostranstvu, održala veći broj predavanja, predavanja po pozivu i seminara. Članica je Međunarodne asocijacije za antropologiju jugoistične Evrope (INASEA). Trenutno rukovodi projektom Strategije identiteta: savremena kultura i religioznost, čiji je nosilac Etnografski institut SANU. Rukovodilac je projekta Digitalizacija i prezentacija video arhiva Etnografskog instituta SANU nastalog u periodu 1903–1939. godine. Sfere njenog naučnog interesovanja jesu tanatologija, religija, identitet, etnicitet, ritualni i svakodnevni život, porodica, brak, polni moral, pravo, politika.

 

Stevan Jovičić je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti. Istoričar je filma, jedan od pokretača istraživanja u oblasti istorije srpskog filma i filmski scenarista. Od 1959. godine objavljuje tekstove u oblasti istorije filma; priredio je knjige Nušić – prvi srpski filmski scenarista, Pre 100 godina – o kinematografu iz 1896. godine, Od kamere opskure do video filma, S kamerom i puškom – Dragiša M. Stojadinović, Okruglo 30” i druge.Postavio je teorijske osnove za vrednovanje filma kao istorijskog izvora i popularisao filmski dokument u televizijskim izdanjima. Sa Markom Bapcem pokrenuo je rekonstruisanje starih srpskih filmova. Napisao je više scenarija za dokumentarne filmove: S kamerom i puškom, Na istoku Srbije, Mokranjac zauvek, Pravo na istinu, Bard Lazareva grada i druge, kao i za televizijske emisijeTelevizije Novi Sad, TV Zagreb i TV Beograd. Ceo radni vek proveo je na stručnim poslovima u Jugoslovenskoj kinoteci i svojim radom doprineo je razvoju ove ustanove i afirmisanju filmske arhivistike pomoćne istorijske nauke. Živi u Beogradu i bavi se filmskom i istorijskom publicistikom. Dobitnik je Priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi.

>