Propozicije

 

Filmove za takmičarske programe festivala određuje Selekciona komisija

Pravo učešća na Festivalu imaju autori čiji filmovi ispunjavaju sledeće uslove:

 

 • Da je reč o dokumentarnim filmovima koji se bave temama iz etnologije i antropologije;
 • Da su realizovani u poslednje tri godine. Odlukom Saveta Festivala i Selekcione komisije u selekciju je moguće uvrstiti i filmove starije od tri godine;
 • Da filmovi pružaju naučni i istraživački doprinos u oblasti etnologije i antropologije, ali i da u autorskom pristupu pružaju izraziti umetnički kvalitet;
 • Da filmovi ne traju duže od 75 minuta;
 • Da  se prijavljuju prvi put;
 •  
 • Druge filmske forme koje pružaju značajan doprinos u tretiranju antropoloških i etnoloških tema mogu biti svrstane u posebne programe.

Učešće filma na Festivalu ne podleže novčanoj nadoknadi.

Festival ne isplaćuje naknade za prikazivanje filmova u okviru svih programa.
 

Način prijavljivanja

 

Prijavljivanje za Festival počinje 01. 03. 2017. godine, a u obzir će biti uzete samo prijave koje stignu do 25.05.2017. godine.

Autor koji konkuriše sa više filmova, za svaki od filmova mora da dostavi zasebnu prijavu, zasebnu kopiju film a i prateću dokumentaciju.

 

U obzir će biti uzete samo prijave sa kompletnom dokumentacijom koja podrazumeva :

 1. kopiju filma za prikazivanje putem internet linka ili na DVD-ju, Blu Ray Disk-u, sa engleskim prevodom;
 2. popunjenu i potpisanu štampanu prijavu (word) koju možete preuzeti sa sajta Festivala 
 3. kopija filma (poželjno je da kopija budu najmanje DVD kvaliteta 720x576 piksela, a preporučljiv je i HD format rezolucije 1280x720 piksela formata slike 16:9 ili više);
 4. sinopsis filma (maksimalno 200 karaktera);
 5. trejler filma;
 6. dve fotografije iz filma (minimalne rezolucije 300dpi);
 7. kratka biografija autora (maksimalno 200 karaktera);
 8. spisak učesnika (režija, producent, scenario, kamera, konsultant, montaža, zvuk, muzika);
 9.  
 10. Na koverti jasno naznačiti da se kopija šalje za kulturne potrebe i da nema komercijalnu vrednost. U suprotnom Festival ne može da snosi dodatne carinske troškove;
 11.  

Filmovi koji nisu na srpskom ili engleskom jeziku moraju bititi tlovani na engleski jezik. Svi filmovi koji uđu u takmičarski program, uključujući i one na srpskom jeziku, moraju biti titlovani na engleski jezik;

 

Kopiju filma na DVD-ju, Blu-ray Disc-u,  odštampanu i potpisanu prijavu (samo potpuno popunjena prijava dolazi u obzir), trejler, kao i CD sa pratećim materijalom poslati na adresu:

 

Etnografski muzej u Beogradu "za Festival''

Studentski trg 13 (PF357)

11000 Beograd, Srbija

 

Prateću dokumentaciju filma možete poslati i putem elektronske pošte u formi zasebnih priloga na adresu:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Organizator se odriče svake odgovornosti za štetu nastalu tokom transporta pošiljke.

 

Autori čiji su filmovi selektovani za neki od programa Festivala moraju do 15. jula 2017. godine dostave:

kopiju filma za prikazivanje (putem internet linka, na DVD-ju, Blu-ray Disc-u sa engleskim prevodom, promotivni materijal filma (trejler i dr.))

Festival se obavezuje da tokom manifestacije obezbedi smeštaj (noćenje i doručak) jednom predstavniku filma selektovanom uTakmičarski program.

Prijavom na Festival vlasnik autorskih prava filma se pismeno obavezuje da će kopija filma ostati u Arhivi Međunarodnog festivala etnološkog filma, odnosno Etnografskog muzeja u Beogradu. Svako korišćenje filma u toku i posle Festivala biće isključivo edukativnog i nekomercijalnog karaktera.

Vlasnik autorskih prava filma koji je prošao selekciju Festivala obavezuje se da će bez novčane naknade dozvoliti prikazivanje filma na Festivalu.

Vlasnik autorskih prava filma koji je prošao selekciju obavezuje se da će dopustiti i korišćenje materijala iz svog filma, u dužini do 3min, za potrebe promocije Festivala u medijima.

Posle završetka rada Selekcione komisije Festivala, film ne može biti povučen sa Festivala.

 

Program Međunarodnog festivala etnološkog filma se sastoji iz kompetitivnog i nekompetitivnog programa.


Kompetitivni programi Festivala

Takmičarski program

Studentski  program

ID3min program

 

Nekompetitivni programi Festivala

Informativni program

Specijalni programi

 

Nagrade u kompetitivnim programima dodeljuje Međunarodni Žiri Festivala
 

Nagrade Festivala su:

Glavna nagrada GRANDPRIX  „Dragoslav Atonijević“.

Nagrada za najbolji domaći film.

Nagrada za najbolji inostrani film.

Nagrada za najbolji studentski film.

Nagrada za najbolji ID3min film.

 

Odlukom Žirija mogu biti dodeljene i sledeće nagrade

 

Nagrada za doprinos nematerijalnom kulturnom nasleđu

Nagrada za etnografski zapis

Nagrada za najbolji amaterski film

Nagrada za kameru

Nagrada za montažu

Nagrada za zvuk

Nagrada novinara

Nagrada publike

 

Uz prethodnu salasnost Saveta Festivala, druga pravna i fizička lica mogu na Festivalu dodeliti svoje nagrade.

Ukoliko postoji više autora koji dele istu nagradu, predviđeni novčani iznos se deli između dobitnika.

Ukoliko, prema mišljenju Žirija, u okviru neke kategorije nije ostvaren zadovoljavajući kvalitet filmova, Festival nije u obavezi da dodeli nagradu, a sredstva predviđena za tu nagradu se prebacuju u drugu kategoriju, prema dogovoru Žirija i organizatora Festivala.

Potpisom na prijavi za Festival podnosilac prijave potvrđuje da je saglasan sa svim odredbama iz festivalskih propozicija.