Nagrade

 

Glavna nagrada GRANDPRIX

Nagrada za najbolji domaći film

Nagrada za najbolji inostrani film

Nagrada za najbolji Non-professional film

Nagrada za najbolji film na konkursu ID3min

Nagrada za doprinos nematerijalnom  kulturnom nasleđu

Nagrada za najbolju kameru

Nagrada za najbolju montažu

Nagrada za najbolju kontekstualnu  primenu zvuka

 

Uz prethodnu salasnost Saveta Festivala, druga pravna i fizička lica mogu na Festivalu dodeliti svoje nagrade.

Ukoliko postoji više autora koji dele istu nagradu, predviđeni novčani iznos se deli između dobitnika.

Ukoliko, prema mišljenju Žirija, u okviru neke kategorije nije ostvaren zadovoljavajući kvalitet filmova, Festival nije u obavezi da dodeli nagradu, a sredstva predviđena za tu nagradu se prebacuju u drugu kategoriju, prema dogovoru Žirija i organizatora Festivala.