Izveštaj Selekcione komisije


Selekciona komisija XXVI međunarodnog festivala etnološkog filma dobila je ukupno 160 prijava filmova. Selekciona komisija je pregledala 42 filma domaće produkcije, 25 studentskih filmova i 93 filma inostrane produkcije. Selekciona komisija je pregledala filmove od 1. do 15. juna 2017. godine.
Veliki broj filmova koji se mogu svrstati u antropološki film opisuje politički kontekst vremena u kome živimo i imaju angažovani karakter u smislu borbe za ljudska prava, sa posebnim akcentom na probleme identiteta. Primećeno je da je na festival pristiglo mnogo filmova koji se bave preispitivanjem rodnih uloga i seksualnosti u različitim etničkim i religijskim zajednicama, sa analitičkim pristupom prema odnosu društva, religije i porodice prema pojedincu drugačijeg seksualnog opredeljenja. Zbog toga se Komisija opredelila za dva filma sa vrlo sličnom tematikom, od kojih je jedan u takmičarskom, a drugi u studentskom programu.
Većini filmova zajednička je dokumentarna forma, dužine od 60 do 90 minuta, s tim da ima filmova dužine do 120 minuta. Među njima ima dobrih filmova koji su po aktuelnosti teme, žanru festivala i filmskom izrazu dospeli u kategoriju konkurencije. Kao i na prethodnim festivalima, prisutna je velika neusaglašenost kvaliteta i kvantiteta filmova domaće i inostrane produkcije. Ogromna većina inostranih filmova zadovoljava sve standarde profesije i pruža izvanredan filmski izraz. Nasuprot tome, u slučaju domaćeg filma selekcija se susrela sa neadekvatnim pristupom značajnim temama, potpunim odsustvom filmskog izraza i kinematografskih sredstava i nedovršenošću strukture ostvarenja. Takođe, bilo je i filmova koji su u potpunosti odgovarali zahtevima u smislu filma kao umetničkog izražajnog sredstva i njegove estetike, ali su po izboru tema značajno odstupali od žanra Festivala.
U dvadeset i šestom izdanju Međunarodnog festivala etnološkog filma Selekciona komisija primećuje vrlo izraženu tendenciju angažovanih političkih i fimova sa socijalnom tematikom – problem emigracije, političkog egzila, problema gej populacije u sredinama sa izrazitom religioznom tradicijom, položaja dece u afričkim zemljama.
Kada se razmotre etnološki i antropološki aspekti filmova prispelih na XXVI međunarodni festival etnološkog filma uviđa se da domaća produkcija teži jednim delom rekonstrukcijama onog što se smatra tradicijskom kulturom, a s druge strane etnografskom prikazu realne kulture i/ili pričanjem identitetskih priča, bile one istorijske ili savremene. Slične tendencije uočavaju se i u produkciji zemalja u regionu (Hrvatska, Rumunija). Inostrani filmovi su tematski i sadržajno veoma raznoliki, što je i razumljivo, s obzirom na još uvek prisutan kulturni diverzitet kultura sveta. Postoji jasna tendencija interesovanja za egzotično, ne samo u smislu prikazivanja kulturnih fenomena neobičnih za pripadnike zapadnih kultura, kao i etnografija prostora koji se inače stereotipno smatraju egzotičnim za zapadnoevropsku kulturu. U okviru inostrane produkcije postoji i jedan broj filmova koji se bave aktuelnim društvenim procesima i problemima, ali se i kod tih filmova uočava da se zadatom temom ne bave antropološki u užem smislu reči.


Osnovni kriterijumi kojima smo se rukovodili pri izboru filmova za prikazivanje na Festivalu bili su:

1. Vraćanje Festivala izvornim idejama i principima, tj. doslednijem sprovođenju žanrovskog opredeljenja ka što čistijem etnološkom i antropološkom filmu. Tokom poslednjih nekoliko godina u potpunosti je relativizovana kategorija etnografskog/antropološkog filma. Ako se prihvati tvrdnja da je, maltene, svaki film koji govori o ljudima i prikazuje ljude „antropološki film“, onda bi to značilo da su i svi drugi festivali koji prikazuju ljude i ljudske probleme – antropološki. Etnologija/antropologija, kao disciplina, ipak ima svoju jasnu i preciznu naučnu definiciju, sfere i metode istraživanja i filmovi prikazani na ovom Festivalu trebalo bi da ih odražavaju.

2. Kao drugi kriterijum, nametala nam se filmska estetika – koliko je neka tema dobro uobličena filmskim jezikim, koliko je filmski pismena, jasna, snimateljski dobro urađena, dopadljiva na planu montažnog ritma...

3. Preporuka Savetu Festivala bila bi da se prilikom utvrđivanja propozicija jasno definiše broj filmova istog autora (najviše 3), kako se ne bi dešavalo da isti autor prijavi desetinu filmova, odnosno godišnju ili višegodišnju produkciju. Potrebno je da se i sami autori i producentske kuće, pre svega, usredsrede na kvalitet – filmski i etnografsko/etnološko/antropološki.


4. Komisija se, shodno Statutu, opredelila da u takmičarski program uvrsti i ostvarenje Poslednji ples (The Last Dance), reditelja Dijega Dinočenca (DiegoD’Innocenzo), producentske kuće TERRASrl iz Italije, proizvedenog 2012. godine. Film je poetična i potresna priča o dečaku koji je svoje detinjstvo proveo u hramu učeći ples posvećen bogovima, u sredini relativne egzistencijalne sigurnosti u mnogoljudnoj i siromašnoj Indiji. Na pragu adolescentskog perioda pred njim se postavlja sudbonosno pitanje: „A šta dalje?“Da li se upustiti u neizvesnost svakodnevice u filmskoj i zabavnoj industriji kao profesionalni igrač, ili nastaviti započeti put u jednoj od mnogobrojnih sekti. Film izvanrednih vizuelnih kvaliteta – sjajna kamera, dobra montaža slike i tona i dosledno sprovedena etnološko-antropološka priča, svakako su preporuka za ovo ostvarenje.

Nakon detaljnog pregleda svih prispelih filmova, Selekciona komisija odlučila je da u konkurenciju uvrsti sledeće filmove:
1. Weaving story (Španija)
2. Grab and run (Španija, Nemačka)
3. A story of Sahel Sounds (Nemačka)
4. Curupira (Portugal)
5. Spirits (Tajland)
6. Our Mountains (Brazil)
7. Kukshel Guys (Rusija)
8. In serach of the shaman (Francuska)
9. Mohamed, the first name (Francuska)
10. Sacred Water (Belgija)
11. Guru, a Hijra Family (Belgija, Francuska)
12. Small people. Big trees (Rusija)
13. Wavrin, from the Manor to the Jungle (Belgija)
14. How is your grandfather? (Nemačka)
15. Paa Joe & The Lion (Velika Britanija)
16. The strange story of Prince Dethmer (Francuska)
17. The last dance (Italija)
18. Obećanje (Srbija, Belgija)
19. Šanko si Bonka zalibi' (Srbija)
20. Naši ljudi (Srbija)
21. Kao da živimo zajedno (Srbija)
22. Nema zadušnica (Srbija)
Ukupno trajanje izabranih filmova je 17 časova.

U informativnu sekciju Selekciona komisija uvrstila je sledeće filmove:
1. Tama Gaun - the Copper Village (Nepal, Norveška)
2. The Devil's Moves (Španija)
3. Here Come the Spirits (Češka)
4. Maria flies away (Italija)
5. Ne stidim se sela rođenog (Hrvatska)
6. Pemba returns to Goli (Španija)
7. Socotra, the Island of Djinns (Španija)
8. The dust of time (Rusija)
9. Boli Bana (Belgija)
10. The women of warm hands (Meksiko)
11. Among Houses and the Cosmos (Norveška)
12. The girls' club (Italija)
13. Colours of the Alphabet (Velika Britanija, Zambija)
14. Oskara (Španija)
15. Future, It's far too big (Italija)
16. Gentle Roots (Rumunija)
17. Lebanon Wins the World Cup (Liban)
18. Ballad for Syria (Turska, Sirija)
19. Razgovori pokraj puta; Rade sa Vujić vode (Srbija)
20. Razgovori pokraj puta; Bosa Vasiljević (Srbija)
21. Kazandžija vatru založio (Srbija)
22. Nunta (Srbija)
23. Golubinačke mačkare (Srbija)
24. Udruženje mirazdžija (Srbija)
25. Dok jaganjci ne utihnu (Srbija)
26. Sedamdeset kuća - nigde nikog (Srbija)
27. Ljope na škrip (Srbija)
Ukupno trajanje izabranih filmova je 20 časova.

U studentsku sekciju Selekciona komisija uvrstila je sledeće filmove:
1. Dress-scapes of Accra (Gana)
2. Gezoindelach (Izrael)
3. Dust (Nepal)
4. Ladies of my Family(Japan)
5. Swamp Dialogues (Norveška, Rumunija)
6. The Feel of History (Norveška)
7. Carpe Diem (Makedonija)
8. Nije život jedna žena (Srbija)
9. The Simphony of Skopje (Makedonija)
Ukupno trajanje izabranih filmova je 5 časova.

Beograd, 16. jun 2017.
Vesna Dušković
prof. dr Ljiljana Gavrilović