Свежањ

 

 

Србија 

26′20″, 2023.

РЕЖИЈА 

Богдан Спирић 

ПРОДУКЦИЈА 

Невена Новаковић 

СЦЕНАРИО 

Богдан Спирић, Невена Новаковић 

КАМЕРА 

Тамара Ердељанов, Петар Дивац, Богдан Спирић

МОНТАЖА 

Богдан Спирић 

 

   Филм „Свежањ” бајковито осликава обичај девојачке спреме путовањем из прошлости у будућност, слично проласку кроз индивидуалне животне етапе, осликавајући очување материјалне културе, али пре свега, наглашавајући первазивност женског нематеријалног културног наслеђа Србије и његов уплив у савремене животне токове. Филм прича две приче: индивидуалну, интимну, и ону колективну или јавну. Припрему девојке за живот жене филм ставља у једну перспективу која сеже у прошлост, али је дубоко уткана у савременост.

 


Богдан Спирић види документаристику као алат за проницање у тајне света у коме живимо и који стварамо. Истовремено, према његовом мишљењу, етнолошки филм представља огроман простор за истинско искуство прошлости, традиције и стварање бајки.

.

 


Невена Новаковић као социолог, етнолог и антрополог верује да је филм најбољи начин за чување, уједно и за осликавање нематеријалног културног наслеђа. Уз ту идеју упустила се у стварање филма „Свежањ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Програм 2023