Прилика прича причу

 

 

Србија 

30′43″, 2023.

РЕЖИЈА

Гордана Симоновић Вељковић 

ПРОДУКЦИЈА 

Бобан Николић 

СЦЕНАРИО 

Гордана Симоновић Вељковић 

КАМЕРА 

Драгиша Крстић 

МОНТАЖА 

Мирјана Гмитровић Тодић 

 

 

 

   Пиротско приповедање јесте уметничко изражавање у прози и стиху на пиротском говору и вековна је обичајна и друштвена пракса, уз коју су генерације училе о животу и проналазиле разоноду у тешкој старопланинској свакодневици. Старопланински приповедачи учили су се казивачкој вештини у кругу својих породица и пријатеља, од изворних носилаца усмене традиције и преносили је даље усменим путем. Изразита депопулација старопланинских крајева ослабила је колективно сећање. Приповедачи нестају, али остају записи, а пиротско приповедање данас чини један од елемената нематеријалног културног наслеђа Србије.

 


Гордана Симоновић Вељковић је новинарка и филмска ауторка, која више од две деценије истражује живот и обичаје на Старој планини, трудећи се да од заборава отргне приче које су обележиле живот на овом подручју.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програм 2023