Здрав си – Здравица Горње Јабланице

 

 

Србија 
17′57″, 2022.
РЕЖИЈА 
Далибор Пешић 
ПРОДУКЦИЈА 
Културни центар општине Медвеђа 
СЦЕНАРИО 
Далибор Пешић 
КАМЕРА 
МОНТАЖА 
Душан Јововић 
 
 

 

 

 

  Аутентичност здравица Горње Јабланице проистиче из живе изворне праксе, која опстаје и дан-данас као саставни део обредних скупова и прослава локалног становништва, доприносећи култури јавног говора. Специфичност ритуалне представе „велика чашаˮ, односно здравице Горње Јабланице, огледа се у спонтаној и надахнутој беседи, којом се негује и посвећено чува овај вредан елеменат нематеријалног културног наслеђа. Овим текстуалним приказом анализирају се обредна димензија и атмосфера здравицекако би се указало на значај осећаја заједничке судбине и живе речи у антиципацији позитивне будућности појединца, породице и заједнице.

 

Далибор Пешић је дипломирани етнолог и антрополог. Уредник је културне делатности Центра за културу Сопот од 2003. године. Има преко осамнаест година искуства у планирању и реализацији пројеката у култури. Он је аутор, стручни сарадник и реализатор више пројеката истраживања, дигиталног документовања и презентације нематеријалног културног наслеђа, као и бројних мултимедијалних уметничких пројеката инспирисаних нематеријалним наслеђем.
 
 

 

 

 

Програм 2023