Награде

 

Главна награда GRANDPRIX  „Драгослав Атонијевић“.

Награда за најбољи домаћи филм.

Награда за најбољи инострани филм.

Награда за најбољи студентски филм.

Награда за најбољи ID3min филм.


Одлуком Жирија могу бити додељене и следеће награде

Награда за допринос нематеријалном културном наслеђу

Награда за етнографски запис

Награда за најбољи аматерски филм

Награда за камеру

Награда за монтажу

Награда за звук

Награда новинара

Награда публике

 

Уз претходну саласност Савета Фестивала, друга правна и физичка лица могу на Фестивалу доделити своје награде.

Уколико постоји више аутора који деле исту награду, предвиђени новчани износсе дели између добитника.

Уколико, према мишљењу Жирија, у оквиру неке категорије није остварен задовољавајући квалитет филмова, Фестивал није у обавези да додели награду, а средства предвиђена за ту награду се пребацују у другу категорију, према договору Жирија и организатора Фестивала.

Потписом на пријави за Фестивал подносилац пријаве потврђује да је сагласан са свим одредбама из фестивалских пропозиција.