Играјмо се града

 

 

City Play

Уједињено краљевство, Египат 

31' 09'', 2015

РЕДИТЕЉ 

Палома Јањез Серано 

Етнолог-антрополог, етномузиколог 

ПаломаЈањезСерано   

СЦЕНАРИСТА  

ПаломаЈањезСерано   

КАМЕРМАН   

Палома Јањез Серано  

МОНТАЖА

Палома Јањез Серано   

ПРОДУЦЕНТ

Палома Јањез Серано

 

Усвим културама и цивилизацијама дечје игре представљају један од модела социјализације и учења друштвених улога. Пројекат Мини Медина (мали град, на арапском) у Каиру дефинисан је са циљем да се, на основу сценарија и симулације, деца упознају са механизмима града, кроз замишљање свог идеално гурбаног окружења, своје улогe у друштву.

 

Програм 2015